TRANG THÔNG TIN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN ĐẸP VIỆT NAM - CANHQUAN.NET
07/11/2016
Cây xanh trong đô thị có vai trò quan trọng trong kiến trúc và trang trí cảnh quan. Những tính chất của cây xanh như: hình dạng (tán lá, thân cây), màu sắc (lá, hoa, thân cây, trạng mùa của lá…) là những yếu tố trang trí làm tăng giá trị thẩm mỹ của công trình kiến trúc cũng như cảnh quan xanh. Tạo cho môi trường sống xung quanh cộng đồng ngày một tươi đẹp.
© KGM Vietnam. All Rights Reserved