Chi tiết dịch vụ

KIENTRUC.COM

Đây là Công ty Truyền Thông Số & Xúc Tiến Thương Mại hàng đầu ngành Kiến Trúc tại Vietnam, với sở hữu giá trị tên miền đầu ngành, chiến lược phát triển vì cộng động kết nối kiến trúc sư, nhà thiết kế nội thất, tiếp cận nội thất vật liệu một cách nhanh nhất, giảm chi phí, đi tới khách hàng một cánh công nghệ hiệu quả như:

  • Cộng Đồng Kiến Trúc Sư
  • Dự Án Kiến Trúc, Nội Thất
  • Tiếp Thị Sản Phẩm
  • Kết Nối Nhà Cung Cấp 

Công ty thành viên: kientruc.com

Go To Top