Preloader Close
Chi tiết dịch vụ

KIENTRUC.COM

Đây là Công ty truyển thông số hàng đầu ngành kiến trúc tại Vietnam, với sở hữu giá trị tên miền đầu ngành, chiến lược phát triển vì cộng động kiến trúc, nội thất, vật liệu để tiếp cận nhanh, giảm chi phí và đi tới khách hàng gần nhất đúng giá trị như:

  • Cộng Đồng Kiến Trúc Sư
  • Dự Án Kiến Trúc, Nội Thất
  • Tiếp Thị Sản Phẩm
  • Kết Nối Nhà Cung Cấp 

Công ty thành viên: kientruc.com

Go To Top